Konkurs plastyczny (gminny) - Nie spalaj śmieci w swoim piecu...

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Nie spalaj śmieci w swoim piecu, nie śmieć, nie wyrzucaj odpadów do lasu,  nie popełniaj wykroczeń i przestępstw”

 

ORGANIZATORZY:

 • Burmistrz Wolsztyna,
 • Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie

 

CELE KONKURSU:
1. Upowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży zachowań przyjaznych środowisku poprzez zwrócenie        

     uwagi na:

 • problematykę spalania odpadów komunalnych w kotłach na paliwo stałe, głównie w obiektach mieszkalnych na terenie powiatu wolsztyńskiego,
 • wyrzucanie śmieci do lasu,
 • korzyści wynikające z utrzymania czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości.

2. Zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się w/w tematyką

3. Odwołanie się do pożądanych społecznie wartości dotyczących dbałości o środowisko oraz poszanowania prawa.

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej technice, której tematem będzie spalanie śmieci w domowych piecach na paliwo stałe, zanieczyszczanie środowiska, będące następstwem tego, wchodzenie w konflikt z prawem przez osoby popełniające wykroczenia oraz przestępstwa przeciw środowisku. Uczniowie mają pokazać, w jaki sposób wyobrażają sobie działania ukierunkowane na ochronę środowiska naturalnego

2.  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół z terenu powiatu wolsztyńskiego

3. W konkursie zostały wyznaczone następujące kategorie:

            - kategoria I – szkoły podstawowe

            - kategoria II – gimnazja

            - kategoria III – szkoły średnie

4. W konkursie udział biorą prace wykonane indywidualnie, prace zbiorowe nie będą przyjmowane

5. W konkursie wezmą udział prace plastyczne wykonane dowolną techniką (rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, collage, wydzieranka itp.) do wyboru przez uczestnika konkursu, w minimalnym formacie A3.

6. Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji organizatora.

 

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:

1. Prace plastyczne należy składać w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie (p. Anna Tylińska, pok. nr 23) lub w Komendzie Powiatowej Policji w Wolsztynie (p. Wojciech Adamczyk, pok. 312).

W przypadku wysłania pocztą lub kurierem (na koszt nadsyłającego) prosimy o dopisek na kopercie „KONKURS PLASTYCZNY”

2. Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, jego wiek,  klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, adres i numer telefonu.

3.  Prace powinny być dostarczone do 31.10.2016 roku.

 

JURY:

 1. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatorów oraz plastyk Wolsztyńskiego Domu Kultury.
 2. Jury wybierze po trzy prace w każdej kategorii wiekowej
 3. Przewidziane są również wyróżnienia.

 

 

PODSUMOWANIE KONKURSU, WRĘCZENIE NAGRÓD: .

 1. Uczestnicy konkursu, opiekunowie i przedstawiciele szkół biorących w nim udział zostaną zaproszeni w dniu 15.11.2016 r. do Biura Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, ul. Doktora Kocha 12a na uroczyste podsumowanie.
 2. Podczas uroczystego podsumowania konkurs autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 3. Nagrody zostały sfinansowane ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 4. Z nadesłanych prac zostanie utworzona wystawa.

 

Kontakt telefoniczny: Anna Tylińska (68) 347 45 36, Wojciech Adamczyk (68) 347 52 09.

 

WYNIKI KONKURSU:

 1. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronach internetowych organizatorów oraz przekazane do wiadomości za pośrednictwem lokalnych mediów

 

UWAGI DODATKOWE:

 1. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane nie będą brane pod uwagę.

Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi