Absolwencie!

W sekretariacie szkoły są już dostępne do odbioru dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla osób, które zdały wszystkie kwalifikacje.