Homo tabletis czy Homo telefonus czy...

Jak pokazują badania ponad  40% dzieci w Polsce do 2. r.ż. korzysta z tabletów i smartfonów i aż 84% - 5 i 6-latków. Dlatego też powstała kampania, której głównym elementem  jest film Homo tabletis, opowiadający o nowej tendencji wśród najmłodszych użytkowników nowoczesnych technologii. Celem zaś jest edukacja w obszarze rozważnego korzystania przez dzieci z technologii mobilnych oraz kształtowanie odpowiednich postaw rodzicielskich.

Kampanię wsparła Krystyna Czubówna, użyczając głosu do narracji filmu. Więcej informacji na: www.mamatatatablet.pl

Coraz więcej młodych ludzi korzystania  z technologii mobilnych, zapominając o budowaniu poprawnych relacji interpersonalnych. Przestrzeń wirtualna staje się dla nich głównym miejscem spedzania czasu wolnego i komunikacji.

Czy tak musi być? Jakie działania podejmować, żeby to zmienić?