KONKURS - PLAKAT - BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Tematem dominującym Światowego Dnia Zdrowia w 2015 roku będzie „Bezpieczeństwo Żywności”.

Z tej okazji Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wolsztynie pod patronatem Starostwa Powiatowego w Wolsztynie zorganizowała konkurs plastyczny związany z tegorocznym hasłem Światowego Dnia Zdrowia. Działania  kierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wolsztyński.

REGULAMIN KONKURSU

*Postanowienia ogólne:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy – PLAKATU, dotyczącego hasła Światowego Dnia Zdrowia, skierowanego do ogółu społeczeństwa.

*Ramy czasowe trwania konkursu:

 • etap szkolny 20.03.2015 r. – 17.04.2015 r.
 • etap powiatowy 20.04.2015 r. – 30.04.2015 r.

*Organizator konkursu:

Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wolsztynie.

*Patronat konkursu:

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie.

*Cele konkursu:

 • wzrost poziomu wiedzy na temat chorób przenoszonych drogą pokarmową,
 • propagowanie pięciu kroków bezpiecznej żywności,
 • zwiększenie świadomości na temat higieny podczas przygotowywania posiłków oraz prawidłowych zachowań w kuchni.

*Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:

 • konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wolsztyński,
 • autorem pracy może być tylko jedna osoba; do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie ulotki autorstwa uczestnika, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio nieprezentowane, niewykorzystywane.

*Zakres tematyczny:

Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (prowadzonych przez Powiat Wolsztyński). Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez uczniów tematycznego plakatu skierowanego do  ogółu społeczeństwa. Praca powinna zainteresować rówieśników oraz osoby starsze tematyką związaną z hasłem Światowego Dnia Zdrowia:

 • Czym jest bezpieczeństwo żywności
 • Główne choroby przenoszone drogą pokarmową i ich przyczyny
 • Szkodniki żywności – zagrożenia jakie ze sobą niosą
 • Zanieczyszczenia żywności i ich wpływ na zdrowie człowieka
 • Bezpieczne przechowywanie artykułów spożywczych
 • Higiena osobista podczas przygotowywania posiłków
 • Środki ostrożności  jakie należy zachować podczas dokonywania zakupów artykułów spożywczychZasady przeprowadzenia konkursu:
  • zadania dla uczestników konkursu:
 • technika wykonania plakatu: dowolna
 • format: arkusz dowolny

*W pracach konkursowych nie wolno wykorzystywać rysunków/grafik oraz żadnych innych form naruszających prawa autorskie.

*Sposób opisania prac konkursowych:

 • z tyłu pracy należy umieścić godło autora,
 • do pracy należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem,
 • w której należy umieścić dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, adres szkoły, numer telefonu szkoły oraz załącznik F/IT/PT/01/03/02 - zgodę rodzica/opiekuna na udział dziecka
 • w konkursie lub oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu
 • prace należy przesłać pod adres:

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Drzymały 16

64-200  Wolsztyn

do dnia 17 kwietnia 2015 r.