Ogólnopolskie Wybory Książek w naszej szkole :)

   W dniach 26-30 stycznia i 16-17 marca 2015 r. w naszej szkole odbyła się akcja Ogólnopolskich Wyborów Książek, w której wzięli udział uczniowie i nauczyciele. W wyborach wybrano 170 tytułów książek. Powstała lista, która wraz ze sprawozdaniem została mailowo przesłana do Biblioteki w Szkolne - organizatora akcji. Na podstawie nadesłanych sprawozdań z różnych szkół, opracowane zostana wyniki i przekazane Pani Minister Edukacji Narodowej oraz opinii publicznej jako ważny element dyskusji o kanonie lektur i gustach czytelniczych uczniów i nauczycieli. Celami akcji było: poznanie i upowszechnienie faktycznych zainteresowań czytelniczych, dostosowanie księgozbioru biblioteki do zainteresowań czytelniczych, promocja czytelnictwa, promocja biblioteki w środowisku lokalnym i szkolnym oraz upowszechnianie zasad organizacji wyborów. Koordynatorem akcji była Anna Firlej. Dziękujemy uczestnikom za udział w wyborach i zapraszamy do biblioteki szkolnej.