Święty Walenty - mityczny patron zakochanych

Legenda głosi, że Cesarz rzymski zawiązując armię zakazał młodym chłopcom w wieku od 18 do 37 lat wchodzić w związki małżeńskie. Uważał bowiem, że najlepszymi żołnierzami są legioniści, którzy  nie mają rodzin. Zakaz ten złamał biskup Walenty, błogosławiąc potajemnie śluby młodych kandydatów do armii.

Czy rzeczywiście święty Walenty jest patronem zakochanych? Czy może to tylko wymysł popkultury sprawił, że przypisuje mu się taką rolę?

 Czytając biografie świętych bardzo szybko można odkryć dlaczego ten, a nie inny stał się patronem lekarzy, robotników czy podróżujących; dlaczego o dobrego męża modlimy się do św. Józefa, a  w sytuacji beznadziejnej wzywamy wstawiennictwa św. Judy Tadeusza czy św. Rity. Tak wynika z ich życiorysu i predyspozycji jakie posiadali. Jakie zatem życie miał św. Walenty, że okrzyknięto go patronem zakochanych?

Czy spełnił się w roli dobrego swata, czy też sam doświadczył zakochania? A może rola jaka został mu przypisana w ogóle do niego nie pasuje?

Kim był św. Walenty?

Dzisiaj bardzo trudno odtworzyć historię jego życia. Pochodził z pierwszych wieków chrześcijaństwa, z czasów wielkich prześladowań. Spisywanie życiorysów było wówczas zabronione, przekazywano je zatem ustnie. Można domyślić się więc, że wiele faktów z życia św. Walentego zostało zapomnianych, część wielokrotnie zmieniła swoją wersję, a inne zostały po prostu wymyślone dla dodania biografii większego kolorytu. Jedno jest pewne – św. Walenty to postać autentyczna.

Św. Walenty uzdrawia epileptyka. Obrazkowy żywot świętych. Brno 1899

Żył w Terni, dzisiejszej włoskiej Umbrii. Niektóre źródła podają, że z wykształcenia był lekarzem, ale porzucił swój zawód i został rzymskim kapłanem. Często asystował męczennikom podczas ich procesów                    i egzekucji, aż w końcu sam został zatrzymany przez prefekta Rzymu i poddany procesowi polegającemu na wymuszeniu siłą zaparcia się Chrystusa.

 Świętego Walentego bito kijami, a kiedy nie przyniosło to rezultatów kazano go ściąć. W innych podaniach można natomiast przeczytać, że św. Walenty uzdrowił z epilepsji małego chłopca, co przyczyniło się do nawrócenia i ochrzczenia całej jego rodziny, ale na Walentego ściągnęło to wyrok śmierci.

 Egzekucję wykonano 14 lutego 269 roku

 Podobno w agonii święty powierzał opiece boskiej ludzi cierpiących na epilepsję, podagrę i inne dolegliwości. Walentego pochowano w Terni, gdzie dość szybko rozszerzył się jego kult.                Z czasem na miejscu pochówku wybudowano bazylikę.

Dlaczego został patronem zakochanych?

Jedna z legend związanych z życiem św. Walentego głosi, że Cesarz rzymski zawiązując armię zakazał młodym chłopcom w wieku od 18 do 37 lat wchodzić w związki małżeńskie. Uważał bowiem, że najlepszymi żołnierzami są legioniści niemający rodzin. Zakaz ten złamał biskup Walenty, błogosławiąc potajemnie śluby młodych kandydatów do armii.

 Został za to wtrącony do więzienia a tam zakochał się w niewidomej córce swojego strażnika, która pod wpływem miłości odzyskała wzrok. Na wieść o tym cesarz rozkazał stracić Walentego. W przeddzień egzekucji Walenty napisał list do swojej ukochanej, podpisując go: „Od Twojego Walentego”.

 Ile w tej legendzie prawdy? Trudno orzec. Faktem jest, że dzisiaj włoska Umbria to jedyne miejsce na świecie, gdzie 14 lutego ludzie są zwolnieni  z pracy, a do miasteczka   przyjeżdżają młode pary, które w miejscowej katedrze przy grobie św. Walentego, ślubują iż do końca roku wezmą ślub.

Modlitwa do św. Walentego

 Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają; Ty, który z narażeniem życia urzeczywistniłeś i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju; Ty, który – dzięki męczeństwu przyjętemu  z miłości – zwyciężyłeś wszystkie siły obojętności, nienawiści i śmierci, wysłuchaj naszą modlitwę. W obliczu rozdarć i podziałów w świecie daj nam zawsze kochać miłością pozbawioną egoizmu, abyśmy byli pośród ludzi wiernymi świadkami miłości Boga. Niech ożywiają nas krystalicznie czysta miłość i zaufanie, które pozwolą nam przezwyciężać życiowe przeszkody. Prosimy Cię, wstawiaj się za nami do Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości i wszelkiego piękna i który żyje, i króluje na wieki wieków. Amen.

ŹRÓDŁO: www.stacja7.pl/.../Święty+Walenty%3A+Mityczny+patron+zakochanych