Przeczytaj i zapamiętaj

FREKWENCJA

OD 15 godzin nieusprawiedliwionych – UPOMNIENIE WYCHOWAWCY

OD 25 godzin nieusprawiedliwionych – NAGANA WYCHOWAWCY

OD 30 godzin nieusprawiedliwionych – UPOMNIENIE DYREKTORA

OD 35 godzin nieusprawiedliwionych – NAGANA DYREKTORA