Konkurs plastyczny - "Stop narkotykom" do 27.06.2014r.

Przypominam o możliwości udziału w konkursie plastycznym pt.: "STOP NARKOTYKOM".
* K onkurs ten jest adresowany dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
* Praca powinna zawierać oryginalną twórczość uczestnika konkursu. Nie może być wcześniej publikowana     i nagradzana.
* Każdy chętny może złożyć tylko jedna pracę.
* Praca powinna być wykonana w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A2 w dowolnej technice plastycznej.
* Praca powinna być podpisana ( imię i nazwisko, adres, adres korespondencyjny, telefon, e - mail).
* Prace można przynosić do pedagoga szkolnego do dnia 24.06.2014r.
lub bezpośrednio składać w Starostwie, p. 68 do dnia 27.06.2014r.
* Dokładny regulamin konkursu  można uzyskać u pedagoga szkolnego.