To nie świat - Bogumiła Konstancja Załęska

 
Zgodnie z obietnicą poniżej zamieszczam kolejny wiersz Pani B. K .Załęskiej.
 
TO NIE ŚWIAT
Mówią: świat zwariował.
To nie świat tylko ludzie.
Mówią: świat starych prawd
Nie uszanował.
To nie świat, tylko ludzie,
Którzy taplają się w moralnym brudzie.
Mówią: świat się do upadku chyli,
To nie świat, tylko ludzie,
Złem się zachwycili.
Mówią: świat się kończy.
To nie świat, tylko ludzkość
Może nie przetrwać,
Jeżeli zabawy za ZŁEM
Nie zakończy.
 
NIEPOWTARZALNI – Wrocław 2013 – tomik143