Podziękowania

Składam serdeczne podziękowania

TERESIE PABICH,  DANUCIE BENYSEK (kl.4L)

za pomoc przy  obsłudze uroczystości zoorganizowanej przez Związek Emerytów i Rencistów

oraz DARII KUBIK , MONICE OWCZAREK (kl. 4E),

PAULINE WAJS , NATALII TARGOWICKIEJ (kl.1EH),

IZIE OLEJNICZAK , KINDZE  BUDZYŃ (kl. 1s), 

DARII CZEIŃSKIEJ, EWELINIE HOROWSKIEJ (kl. L),

IZIE JAKUBOWSKIEJ , ŻANECIE  CHOLEWIE (1EH) 

ZA PRZYŁĄCZENIE SIĘ DO GRONA PRZYJACIÓŁ DZIEWCZYNKI Z ZAPAŁKAMI.