14. Światowy Dzień Poezji - spotkanie z poetką B. K. Załęską

   21 marca 2014 roku w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z lokalną poetką panią Bogumiłą Konstancją Załęską.
Pani Bogumiła urodziła się w Wielkopolsce. Z wykształcenia jest adwokatem. Pracuje jako nauczyciel akademicki.Od młodości związana jest z Dolnym Śląskiem, szczególnie z Wrocławiem. Artystka od 2001 roku opublikowała ponad 150 tomików poezji, w tym: Życie to pociąg pospieszny (debiut), Inni ludzie, Słońce, Zamknięte drzwi, Miejsce na ziemi, Myśli jak latawce, Prosto z serca, Dialogi.
       Wiersze poetki cieszą się dużym uznaniem. Niosą wiele ciepła i radości: są dowcipne, wysublimowane, często ironiczne. Podmiot liryczny preferuje model życia według maksymy carpe diem w najlepszym tego zwrotu znaczeniu. Zachęca do wyrażania wprost swoich uczuć i odczuć. Wiersze artystki wyzwalają w odbiorcy wiele pozytywnej energii, otwierają na drugiego człowieka. Bardzo mocno akcentowane uczucia i o różnej gradacji, dają czytelnikowi czy słuchaczowi poczucie porządkowania jego świata, jego systemu wartości. Utwory są doskonałym studium wrażliwości na piękno. Skłaniają do refleksji. Wiele utworów poetka dedykuje przyjaciołom i najbliższym. Artystka ceni sobie nade wszystko przyjaźń. Lektura wierszy Bogumiły Załęskiej daje możliwość przyjrzenia się w nich jak w zwierciadle, zarówno sobie jak i światu czy bliskim.
  Spotkanie odbyło się na zaproszenie pani pedagog Moniki Kubali – Matuszewskiej we współpracy  z bibliotekarkami  K. Firlej i T. Gmerek   i nauczycielami języka polskiego A Firlej i E. Mikołajczak W spotkaniu uczestniczyło 24 uczniów z klas: 4E, 3L, 3LP, 3H, 1M2,1EH.
    Uczniowie mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat warsztatu poetyckiego , poznać twórczość poetycką  pani Bogumiły i doświadczyć wielu doznań estetycznych obcując z poezją.
    Poetka podarowała kilka tomików poezji bibliotece szkolnej. Na zakończenie uczniowie i nauczyciele poprosili o dedykacje w tomikach wierszy pani Bogumiły.