Tuwim odkurzony, czyli ...

29 kwietnia 2013 r. w bibliotece szkolnej odbył się powiatowy etap Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Poezja Juliana Tuwima”, którego celami było ukazanie piękna poezji Juliana Tuwima, rozwijanie zainteresowań twórczością wybitnego poety, rozwijanie zdolności recytatorskich, kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego oraz odkrywanie talentów artystycznych wśród uczniów.

W rywalizacji wzięło udział 16 uczestników. Poziom recytacji był wysoki i trudno było wybrać jednego zwycięzcę. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i tomiki wierszy lokalnych poetów. Najlepsi otrzymali nagrody książkowe i dyplomy ufundowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Poznaniu z Filią w Wolsztynie, Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Wolsztyn i Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie.

Komisja w składzie: Anna Firlej z ZSZ w Wolsztynie, Hanna Bloch z Biblioteki Pedagogicznej i Hanna Żurek z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn wyłoniła zwycięzców:

   a) w kategorii szkół gimnazjalnych:

      1 miejsce - Marta Kasperska z Gimnazjum w Mochach

      2 miejsce - Adam Burmistrzak z Gimnazjum Nr 1 w Wolsztynie

      3 miejsce - Karolina Orwat z Gimnazjum w Siedlcu.

    b) w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

      1 miejsce ‑ Estera Karkowska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przemęcie

      2 miejsce - uczeń z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie

      3 miejsce - Anna Flieger z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie.

   Gratulujemy zwycięzcom.

   Koordynatorem konkursu była Anna Firlej – nauczycielka języka polskiego we współpracy z Krystyną Firlej i Anną Krupecką – nauczycielkami bibliotekarkami.