PROJEKT "BACZYŃSKI"

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 - Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.       W związku z tym wydarzeniem 22 stycznia 2021r. - dzień urodzin K.K. Baczyńskiego - na grupie nauczycieli języka polskiego - fb, narodził się pomysł ogólnopolskiego projektu, który swym zasięgiem obejmie 100 szkół z całej Polski. Pomysłodawcą projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana we Wschowie wraz z opiekunką Panią Agatą Korolczyk - Kozyrą.

Nasza szkoła dołączyła do tej inicjatywy! ( widzieliście już ogłoszenie z konkursem:))

Warto dodać, że patronat honorowy objęli:

- Muzeum Powstania Warszawskiego,

- Wojewoda Lubuski.

Projekt uzyskał również poparcie Ministerstwa , dlatego możemy posługiwać się w swoich pracach logo " Niepodległa".

W Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie koordynatorem projektu jest p. Ewelina Mikołajczak, współkoordynatorami: p. Kamila Kryś, p. Wiesława Młynkowiak, p. Monika Kubala Matuszewska i p. Anna Hauser. Komitet uczniowski tworzą klasy: 1E, 2B1, 2L1, 2L3, 3L2,3B.

Na bieżąco, będziemy informować o szczegółach i przebiegu realizacji projektu.

Rozpoczynamy od ogłoszonego już konkursu (patrz posty wcześniejsze) - realizacja zadań do końca lutego.

Wszystkich chętnych jeszcze raz serdecznie zapraszamy. Prace konkursowe, zgłoszenia i wszelkie pytania proszę wysyłać na wskazane wcześniej adresy.

Prosimy śledzić wpisy na fb i stronie szkoły w zakładce biblioteka.