Dzień dziwaka

Witajcie w  DZIEŃ DZIWAKA

Uzupełnienie:

Konformizm (łac. conformo – nadaję kształt) – zmiana zachowania na skutek rzeczywistego bądź wyobrażonego wpływu innych ludzi. Podporządkowanie się wartościom, poglądom, zasadom i normom postępowania obowiązującym w danej grupie społecznej. W tym rozumieniu jest to zmiana związana z faktem, że członek grupy miał początkowo inne zdanie czy inaczej się zachowywał niż grupa, a następnie je zmienił w kierunku zgodnym z oczekiwaniami grupy.

Pamiętajmy:

Inny/ dziwny - nie znaczy gorszy,

Inny/ dziwny - nie znaczy głupi,

Inny/ dziwny - nie znaczy zły,

Inny/ dziwny - nie znaczy bezwartościowy,

Inny/ dziwny - nie znaczy niegodny miłości, szacunku, radości, dobrobytu...

Zapraszam również do obejrzenia filmu, który koreluje z dzisiejszym dniem:

https://fb.watch/2T5ceRznZ7/