16 listopada - Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Dziś na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej.

Z TEJ OKAZJI PRZYGOTOWUJEMY Z MŁODZIEŻĄ COŚ SPECJALNEGO. ODSŁONA NASTĄPI 21 LISTOPADA

Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi:

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

W „Deklaracji…” państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji. Według zapisów tolerancja to:

*respektowanie cudzych praw i cudzej własności;

*uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;

*umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;

docenianie rozmaitości kultur;

*otwarcie na cudze myśli i filozofię;

*ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;

uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

Pamiętajmy, że tolerancja to postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych. Tego dnia warto zastanowić się nad własną postawą w odniesieniu do ludzi, z którymi współżyjemy.

Cele Dnia Tolerancji:

uwrażliwienie społeczeństwa na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji;

przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię;

kształtowanie postawy tolerancji szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej;

odszukanie głębszych przyczyn nietolerancji;

zmobilizowanie opinii publicznej w temacie tolerancji i informowania o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji;

wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.

ŹRÓDŁO:

https://dziecisawazne.pl/miedzynarodowy-dzien-tolerancji.../

Zapraszam do dyskusji na mojego FP:

https://www.facebook.com/Strefa-pedagoga-szkolnego-101411898455436

Polecam również prezentację:

https://view.genial.ly/.../presentation-miedzynarodowy...