Nietypowe święta w listopadzie, o których warto pamiętać

Warto pamiętać w listopadzie o tych nietypowych świętach:

13.11. Światowy Dzień Dobroci 

ma podkreślać dobre uczynki społeczności, koncentrując się na pozytywnej sile i wspólnym wątku życzliwości, który nas łączy (więcej tutaj)

16.11. Międzynarodowy Dzień Tolerancji

świeto ustanowione przez Zgromadzenie ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości (więcej tutaj)

19.11. Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

obchodzony jest już od 12 lat. Pomysł na ustanowienie takiego dnia powstał z inicjatywy szwajcarskiej Fundacji "Światowy Szczyt Kobiet". Obecnie ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która inicjuje obchody, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje dotyczące praw dziecka do rządów swoich krajów. Polską organizacją w koalicji jest Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) (więcej tutaj)

20.11. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

data ta upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o prawach dziecka.(więcej tutaj)

21.11. Światowy Dzień Życzliwości

to święto wywodzące się ze Stanów Zjednoczonych. Powstało z inicjatywy braci Briana i Michaela McCormacków, którzy w 1973 roku zaprotestowali przeciwko konfliktowi zbrojnemu pomiędzy Egiptem a Izraelem. Jego idea do dziś jest niezmienna – bądźmy dla siebie życzliwi, rozwiązujmy problemy w sposób pokojowy, a nie siłowy (więcej tutaj)

Bądźmy życzliwi! - Szkolne Blogi