Komunikat dla młodocianych pracowników

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Zmiany dotyczą zarówno Szkoły Branżowej I Stopnia im. Marcina Rożka, jak i Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej.

 

Podstawa prawna:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne