Wtorek z zawodem - Administrator baz danych

 Administrator baz danych

Czym się zajmuje?
Bazy danych gromadzą mnóstwo informacji, bez których firmy i instytucje nie byłyby w stanie sprawnie działać. Czasami dopiero stworzenie profesjonalnej bazy danych w jakimś przedsiębiorstwie pozwala określić przyczynę kłopotów i znaleźć rozwiązanie, które pozwoli zmniejszyć straty, usprawnić pracę albo zwiększyć obroty, np. linia lotnicza wiedząc, ile paliwa zużywają jej samoloty podczas kołowania, startu i lądowania, może wprowadzić procedury oszczędnościowe, takie jak kołowanie na jednym silniku albo podchodzenie do startu i lądowania pod odpowiednim kątem. 

Zadaniem administratora jest tworzenie baz danych, ich uaktualnianie i unowocześnianie oraz zarządzanie nimi. Informacje zgromadzone w takich bazach muszą być chronione przed dostępem osób nieuprawnionych, atakami hakerów, uszkodzeniami sprzętu. Musi więc dbać o odpowiednie zabezpieczenia oraz określać do jakich katalogów z danymi będą mieć dostęp konkretni użytkownicy bazy, w zależności od tego, jakich informacji potrzebują do wykonywania swojej pracy. 
Administrator archiwizuje wszystkie dane, które wpływają do sytemu, analizuje czy baza działa sprawnie, a jeśli nie, wprowadza rozwiązania, które usprawniają jej pracę. Informacje znajdujące się w bazie muszą być uporządkowane zgodnie z potrzebami konkretnej firmy lub instytucji, np. faktury od podwykonawców posegregowane w folderach według nazw firm, rodzaju usług lub dat wystawienia - w zależności od systemu księgowości kontrahenta, dlatego musi wiedzieć, jak działa dana firma i w jaki sposób chce gromadzić swoje dane. 
Planuje także prace konserwacyjne i remontowe sprzętu komputerowego oraz modyfikacje oprogramowania, które są niezbędne do dobrego działania bazy. 

Co powinien umieć? 

Bardzo dobrze znać się na programowaniu w SQL, PLSQL i C++, bazach danych Oracle, oraz znać różne systemy operacyjne będące alternatywą dla Windows, np. Linux, Unix. 

Musi też dobrze znać techniczny język angielski, ponieważ instrukcje do większości oprogramowań, są napisane w tym języku. 

Jakie kompetencje miękkie są ważne w tej pracy? 

 • dokładność, 
 • podzielność uwagi, 
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji np. w przypadku nagłego zawieszenia się systemu, 
 • odporność na stres, 
 • cierpliwość, aby móc tłumaczyć pracownikom firmy różne kwestie techniczne związane z obsługą bazy danych, 
 • dyspozycyjność na wypadek problemów, które mogą się pojawić, np. konieczności przeinstalowania bazy danych i odtworzenia jej na innym komputerze w przypadku uszkodzenia sprzętu, żeby pracownicy firmy mogli bez przeszkód pobierać i aktualizować dane.

Predyspozycje zdrowotne.

 • dobry wzrok, 
 • sprawne dłonie i palce.

Gdzie może pracować?

Mogę pracować w konkretnym przedsiębiorstwie albo w firmie, która zajmuje się tworzeniem i obsługą baz danych. 

Dla tego zawodu ważne są:

 • matematyka, ponieważ trzeba dobrze znać matematykę, żeby wiedzieć, jak budować algorytmy i jak ich używać do tworzenia nowych programów komputerowych.
 • język angielski, a zwłaszcza znajomość terminologii technicznej, ponieważ instrukcje do większości oprogramowania, są napisane w tym języku. Znajomość angielskiego pozwala też na tworzenie baz danych dla zagranicznych klientów, uczestniczenie w kursach i szkoleniach rozwijających moje umiejętności oraz na czytanie literatury fachowej napisanej w tym języku.
 • informatyka, trzeba bardzo dobrze znać się na budowie i działaniu komputera; sprawnie poruszać się w różnych systemach operacyjnych (np. Windows, Linux, Unix); oraz programować używając języków SQL, PLSQL i C++.  Trzeba znać się na budowie i rodzajach baz danych (kartotekowe, relacyjne, strumieniowe, itp.); wiedzieć jak się je tworzy i wprowadza do nich informacje, i jakie zabezpieczenia się stosuje, aby uniemożliwić osobom niepowołanym dostęp do zgromadzonych w nich danych, itp.
 • Kurs MS SQL, wiedza o bazie danych MS SQL, uzyskana w trakcie kursu zakończonego uzyskaniem certyfikatu, pozwala lepiej spełniać oczekiwania klientów, dla których tworzy się bazy danych.
 • Kurs Oracle, wiedza na temat relacyjnej bazy danych Oracle, uzyskana w trakcie kursu zakończonego uzyskaniem certyfikatu, pozwala lepiej spełniać oczekiwania klientów, dla których tworzy się bazy danych.

   

 • Źródło: https://mapakarier.org/