Komunikat Dyrektora Szkoły

Od 19 października 2020 zajęcia lekcyjne w szkole odbywają się:

  • klasy Technikum - zajęcia zdalne
  • klasy Szkoły Branżowej – zajęcia lekcyjne zdalne, zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców