Dnia Edukacji Narodowej

Ze względu na sytuację epidemiologiczną obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie miały skromny charakter. Dyrektor Szkoły Ireneusz Rajman spotkał się z nauczycielami odznaczonymi i nagrodzonymi w Auli Szkoły.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał p. Andrzej Kaźmierczak,
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymała p. Wiesława Młynkowiak,
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymała p. Karolina Zaremba,
Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty otrzymał p. Grzegorz Lemański.

Nagrodę Starosty Wolsztyńskiego otrzymali:

p. Joanna Mączyńska,
p. Wojciech Hanyż.

Dyrektor Szkoły wręczył również Nagrody Dyrektora, pogratulował odznaczonym i nagrodzonym, podziękował za zaangażowanie w pracy i pasję, z jaką Nauczyciele i Pracownicy szkoły wypełniają swoje codzienne obowiązki. Podkreślił znaczenie tej pracy zwłaszcza w tych trudnych warunkach epidemii. Życzył wszystkim satysfakcji zawodowej, szacunku uczniów i rodziców oraz dużo zdrowia.