Z okazji Dnia Chłopaka...

Z okazji Dnia Chłopaka

Daję Ci dzisiaj swoje życzenia.

Niech się Twe życie na lepsze zmienia!

Wielu przyjaciół, mnóstwo miłości,

Ludzkiej przyjaźni i życzliwości.

Dzień Chłopaka – CKZIU