Zakończenie roku szkolnego 2019-2020

Szanowni Państwo,
Uczniowie i Rodzice,
Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Administracji i Obsługi,
Drodzy Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia im. Marcina Rożka

 

zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbywa sie w czasie zagrożenia koronawirusem, w czasie tym tradycyjne zajęcia lekcyjne zostały zastąpione przez zdalne nauczanie. Stan epidemii wymagał dyscypliny, ograniczył kontakty z rówieśnikami. Dziękuję nauczycielom i rodzicom o dbałość o wysoką jakość edukacji.

Marzycie o wakacjach. Mieliście dni radości i smutku, zwycięstwa i porażki, ale zawsze kroczyliście do przodu. Dziękuję wam za trud, wysiłek, zaangażowanie w zgłębianiu tajników wiedzy, zdobywaniu nowych umiejętności, poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności i talentów. Gratuluję wysokich wyników w nauce, zwycięstw w wielu konkursach, zawodach sportowych, występów wokalnych i tanecznych na wielu scenach, angażowania się w prace na rzecz szkoły oraz co jest tak ważne w pomoc koleżeńską.

Dziękuję wszystkim nauczycielom za wkład w rozwój wiedzy, umiejętności, kompetencji i kształtowania postaw naszych uczniów. Dziękuję pracownikom administracji i obsługi za zaangażowanie w prace na rzecz szkoły. Dziękuję za wsparcie w działaniach naszej szkoły Radzie Rodziców i wszystkim rodzicom, którzy angażowali się w pracę na rzecz szkoły i poszczególnych klas.

Drodzy Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia im. Marcina Rożka, mam wrażenie, jakbyśmy dopiero wczoraj spotkali się na inauguracji roku szkolnego, a tymczasem to już jego zakończenie. Za nami trzyletni okres wytężonej pracy, czas wielu doświadczeń i przeżyć, osobistych sukcesów. Gratuluję Wam wszystkim ukończenia Szkoły.

Społeczności Szkoły i wszystkim Absolwentom, życzę aby czas wakacji był czasem dobrego odpoczynku, czasem nabierania sił do podejmowania ważnych wyzwań. Absolwentom życzę spełnienia zawodowego, aby praca była spełnieniem aspiracji, aby dawała satysfakcję.

Dziękuję wszystkim, którzy wspierali naszą Szkołę.

 

Z wyrazami szacunku

Ireneusz Rajman
Dyrektor
Zespołu Szkół Zawodowych
w Wolsztynie