Program Operacyjny Polska Cyfrowa

W dniu 8 czerwca 2020 r. nasza Szkoła otrzymała 17 zestawów komputerów przeznaczonych na nauczanie zdalne. Dyrektor Szkoły Ireneusz Rajman odebrał komputery z rąk Starosty Wolsztyńskiego Jacka Skrobisza pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA.

Na każdy zestaw składają się komputer typu notebook marki Dell wraz z oprogramowaniem, torba, słuchawki oraz ubezpieczenie sprzętu.

Większość uczniów naszej Szkoły mieszka w małych miejscowościach i dlatego też przekazane laptopy wyrównają szanse edukacyjne.