Wytyczne GIS, MZ i MEN dotyczące egzaminów

Prosimy o zapoznanie sie z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

WYTYCZNE GIS, MZ i MEN