Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród rodziców

Po analizie badań przeprowadzonych wśród nauczycieli i uczniów na temat stopnia zadowolenia ze zdalnego nauczania (https://www.zszwolsztyn.pl/node/1155), przystąpiłam do opracowania badań, jakie przeprowadziłam wśród rodziców naszych uczniów.

Niestety do badań przystąpiło tylko 159 osób (z przewagą kobiet). Najczęściej odpowiadali rodzice uczniów klas pierwszych po szkole podstawowej. Rodzice przyznali tej formie nauczania średnią ocenę wynoszącą: 5,39.  Opiekunowie naszych uczniów dostrzegają plusy takiego nauczania ale nie jest ich dużo. W większości przypadków matki i ojcowie pragną powrotu ich pociech do szkoły i bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami. Ten rodzaj kształcenia stwarza wiele problemów od technicznych poczynając a na dydaktycznych, psychologicznych kończąc.

Wszyscy pragniemy powrotu do normalności, funkcjonowania według ustalonych zasad czego nam wszystkim serdecznie życzę dziękując jednocześnie wszystkim zaangażowanym za udział w ankiecie.

Link do wyników badań:

https://view.genial.ly/5ea7fb284e5a040cf8364870/guide-opinia-rodzicow-uczniow-zsz-na-temat-zdalnego-nauczania