Uwaga maturzyści!!!

Potrzebujesz korepetycji przed maturą? Skorzystaj z lekcji w programie „Korki.tv”. Nowy projekt edukacyjny rozpocznie się 22 kwietnia. W jego ramach od poniedziałku do piątku, na antenie telewizji Metro emitowane będą ogólnodostępne lekcje dla uczniów szkół średnich. Audycje będą emitowane przez cztery kolejne tygodnie i pomogą w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości.
Zajęcia emitowane będą od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:30 – 13:00. Podzielone zostaną na trzy bloki przedmiotowe.
• Matematyka - od godz. 11:30 do 12:00 powtarzanie i utrwalanie zagadnień z matematyki.
• Język polski - od godziny 12:00 do 12:30 omawiane będą zagadnienia głównie z języka polskiego.
• Biologia, chemia, historia lub język angielski - od godz. 12:30 do 13:00 poruszane będą tematy związane z przedmiotami trzeciego bloku programu.
Powtórka audycji następnego dnia o godzinie 9:00.
Miłej powtórki i utrwalania wiadomości.
Bibliotekarki