Elektroniczne wersje podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli

  Wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki zdecydowali o udostępnieniu bezpłatnie jak największej liczby elektronicznych wersji podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.  

   To materiały, które umożliwiają realizowanie podstawy programowej oraz rozwijanie kluczowych kompetencji przy kształceniu na odległość. Poza elektroniczną wersją podręczników wydawcy udostępnili również inne materiały i narzędzia dydaktyczne. Podręczniki udostępnione przez wydawców:

• są dopuszczone do użytku szkolnego,

• umożliwiają realizację edukacji online podczas zawieszenia zajęć w szkołach,

• zawierają treści, które w pełni realizują podstawę programową,

• nie zawierają treści niedozwolonych i niebezpiecznych.

   Wszystkie materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej można znaleźć na stronach wydawców.

Materiały dydaktyczne

Wydawca Link Cambridge University Press https://www.cambridge.org/elt/blog/

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe http://www.uczezdalnie.gwo.pl/

Grupa MAC S.A. https://www.mac.pl/publikacje Klett Polska www.dzwonek.pl/Klett

Macmillan https://anglistaonline.macmillan.pl/

Nowa Era https://www.nowaera.pl/naukazdalna

Oxford University Press www.oup.com/elt/learnathome

Pearson https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/

PWN Wydawnictwo Szkolne www.akademia.pwn.pl

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/ Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON https://operon.pl/edukacjazdalna

Migra https://dlaucznia.migra.pl/

Zachęcamy do korzystania.

Bibliotekarki