Komunikat Związku Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego przygotował informację „WYJĄTKOWE POSTĘPOWANIE WOBEC MŁODOCIANYCH  PRACOWNIKÓW  W OKRESIE PANDEMII”.
 
W opracowaniu podnieśiono kwestie, które najczęściej  zgłaszano w ostatnich dniach tj.

  • Jak traktować młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  w kontekście ustalonych  limitów liczy zatrudnionych pracowników w kategorii: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo
  • Zwolnienie  z obowiązku świadczenia pracy dla młodocianych pracowników i sposób  odnotowywania nieobecności
  • Zatrudniania pracowników młodocianych w kontekście  art.15f Ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  (regulacja w trakcie procedowania)

 
Pełny tekst informacji cechu

 

 

Tekst ustawy (informacje dotyczące młodocianych znajdują się punkcie 15f)