Komunikat dyrektora

Kształcenie na odległość w dniach od 25 marca 2020 roku jest realizowane z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.