Komunikat dyrektora

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. zajęcia szkolne zostają zawieszone w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Pracownicy młodociani Branżowej Szkoły I Stopnia udają się w tym czasie na zajęcia praktyczne do pracodawcy.

Prosimy o zapoznawanie się na bieżąco z komunikatami umieszczanymi w dzienniku elektronicznym.

Komunikat Ministrestwa Edukacji Narodowej