Podsumowanie loterii fantowej

W dniach  21.01.2020 do  24.01.2020 w ZSZ została przeprowadzona loteria fantowa. Przygotowano 700 losów o numeracji  01-0700. Sprzedano wszystkie losy. W wyniku akcji zebrano:

2 x 200zł = 400zł

8 x 100zł = 800zł

11 x 50zł = 550zł

27 x 20zł = 540zł

82 x 10zł = 820zł

117 x 5zł = 585zł

116 x 2zł = 232zł

216 x 1zł = 216zł

70 x 0,50zł = 35zł

46 x 0,20zł = 9,20zł

69 x 0,10zł = 6,90zł

9 x 0,05zł = 0,45zł

7 x 0,02zł = 0,14zł

18 x 0,01zł = 0,18zł

RAZEM : 4194,87zł 

Do loterii wliczono pieniądze zebrane w dniu 29.11.2019 (Andrzejki), podczas których uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali przeróżne atrakcje.

Akcje podsumowali uczniowie z klasy 4E :

  1. Kinga Kryś
  2. Marcelina Kubala
  3. Adam Szymański
  4. Błażej Borka

pod nadzorem : Agaty Leśnik, Anny Hauser, Wiesławy Młynkowiak i Moniki Kubala-Matuszewskiej.

Krótkie podsumowanie Imprezy Andrzejkowej. 

W ten dzień na szkolnych korytarzach pojawili się wróżbiarze. Uczniowie mogli dowiedzieć się, co ich czeka w przyszłości, jak na imię będzie miał ich wybranek/ wybranka, jaki zawód będą wykonywać w życiu, jakiej płci będą mieć dzieci. Były słodkie wróżby za których sprzedaż uzyskaliśmy 401,17 zł. (50 zł. zostało przekazane klasie 4IT). Pieniądze zostały przekazane na fundusz szkolny i zakup nagłośnienia.
Serdecznie dziękujemy.

Za udział w zabawie i celebrowaniu tradycji odpowiedzialne były: p. A. Płachta - nauczyciel, p. P. Jasionowska - nauczyciel, p. M. Kubala - Matuszewska - pedagog szkolny oraz uczniowie z klas 1T2, 2HT, 1kp oraz 4IT.