Zielonogórskie bachusiki

To kolejny w tym roku szkolnym projekt wymiany młodzieży z Zasadniczej  Szkoły Zawodowej w Wolsztynie  z partnerskimi  szkołami z Niemiec i Ukrainy. W projekcie wzięły udział klasy: szkoły branżowej  oraz technikum logistycznego z ZSZ w Wolsztynie wraz z wychowawcami klas: Iwoną Cholewą  i Markiem Furmanem.

Projekt realizowany był tym razem w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie  w dniach  od 4 do 8 listopada 2019. Uczestnicy projektu w czasie jego trwania mieli możliwość pełnej integracji z kolegami z Niemiec i Ukrainy  w ramach zajęć: jazdy konnej, nauki strzelania, tenisa ziemnego, gier zespołowych i nauki pływania. Celem operacyjnym projektu była wycieczka do Zielonej Góry i udział  w grze miejskiej ,,Bachusiki” czyli zwiedzaniu starówki miasta według gry i poszukiwania ,,bachusików”  w obrębie starego miasta.

Wspólny pobyt i wspólne zajęcia integracyjne oraz  zabawy językowe przyczyniły się do integracji uczniów i szkół  oraz stały się wyzwaniem do dalszej nauki języków obcych w celu poprawy komunikacji językowej .

Inauguracji projektu dokonał  dyrektor szkoły  Ireneusz Rajman i przewodniczący Rady Powiatu Wolsztyńskiego Janusz Mrozkowiak. Projekt  finansowany był ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie w kwocie 29 980 zł oraz ze środków własnych uczestników.

Podczas pobytu przygotowano kolejne  dwa projekty wymiany uczniów i zostaną one zrealizowane w pierwszym kwartale 2020 roku. W obrębie współpracy zagranicznej i wymiany młodzieży dyrektor  wraz z koordynatorami projektów planuje rozszerzenie  kontaktów z innymi krajami w tym również z Gruzją i Grecją. Temu zadaniu poświęcone będą dwa inne projekty.

MF