Staże zagraniczne - technik logistyk, ekonomista, informatyk i technolog żywności.

Aktualnie przygotowujemy staż dla 39 uczestników w zawodzie technik logistyk, ekonomista, informatyk i technolog żywności , które odbędą się w Rimini (Włochy) i Maladze (Hiszpania). POWER - realizowany jest przy pełnym wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zespół Szkół Zawodowych prowadzi projekt pt „Inwestuj w siebie – zdobywaj nowe doświadczenia”. Program obejmuje trzytygodniowy staż/praktykę w firmach i zakładach w Maladze i Rimini. 
Terminy odbywania praktyk:

Malaga od 01 marca do 21 marca 2020 (14 osób),

 Rimini od 17 maja do 06 czerwca 2020 (12 osób),

Malaga od 24 maja do 13 czerwca 2020 (13 osób).

Staż jest w całości finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu POWER, dlatego żaden z uczestników nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z podróżą, zakwaterowaniem, szkoleniem i ubezpieczeniem. Uczniowie poprzez uczestnictwo w stażu/praktyce zdobędą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje niezbędne w kolejnych etapach drogi zawodowej.  Każdy uczestnik stażu otrzyma Europejski Certyfikat Europass oraz punkty ECVET, potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Uczestnicy stażu zostaną ubezpieczeni i zostanie im zapewniona 24-godzinna opieka podczas podróży i w miejscu odbywania stażu. 

Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie szkoły lub u koordynatora projektu.

Pobierz regulamin kryteriów naboru i zasad rekrutacji do projektu POWER: regulamin, formularz zgłoszeniowy