Wymiana międzynarodowa

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE OD WIELU LAT CIESZY SIĘ Z WIELU PROJEKTÓW EUROPEJSKICH, W TYM RÓWNIEŻ Z ISTNIEJĄCEJ WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ PARTNERSKĄ W NIEMCZECH W MIEJSCOWOŚCI – Uelzen

W związku z nowym kierunkiem współpracy i możliwością dofinansowania ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży, rozpoczęliśmy realizację projektów trójstronnych z partnerską szkołą w Zborowie na Ukrainie .

W pierwszych dniach września Dyrektor Ireneusz Rajman podpisał na Ukrainie umowę partnerską z Coleegem w Zborowie – wyjazd ten został zakwalifikowany jako wizyta przygotowawcza do projektu i otrzymał pełne finansowanie na dojazd i pobyt w Zborowie .

Złożony projekt do Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży, otrzymał dofinansowanie na realizację w kwocie 20 392 zł., co pozwoliło z małym wkładem własnym rozpocząć realizację wymiany uczniów z trzech państw, w tym również z ZSZ Wolsztyn. Projekt miał na celu nawiązanie współpracy trójstronnej, poprawę komunikacji językowej uczestników oraz cel operacyjny: poznanie kultury, historii i tradycji Wolsztyna. Podczas realizacji ( 23- 27.09.2019r.) uczniom towarzyszyli koordynatorzy i tłumacze oraz p. Dyrektor Ireneusz Rajman. Myślimy, że czas spędzony wspólnie z uczniami przyniósł aspekt dodany i pozwolił na nawiązanie nowych przyjaźni i kontaktów.

Kolejny nasz projekt rozpocznie się już 4 listopada 2019 roku .
Serdeczne podziękowania dla wszystkich ,którzy nas wspierali we wszystkich zakresach składaja: Grzegorz Lemański, Marek Furman i Joanna Kawecka