Powiatowy Konkurs Młodych Talentów Literackich

Dnia 4 czerwca w ZSZ w Wolsztynie odbyło się podsumowanie XIX edycji Powiatowego Konkursu Młodych Talentów Literackich. W uroczystości uczestniczyli: pan starosta Jacek Skrobisz i dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie, pani Monika Bober. Nagrody i wyróżnienia odebrali młodzi mistrzowie pióra, którzy podjęli trud realizacji zaproponowanych konkursowych tematów. Zostały one przygotowane dla czterech kategorii wiekowych.  Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwały organizatorki Konkursu: p. Dorota Szlachciak (SP3) i p. Iwona Joksch (ZSZ). Wśród wyróżnionych znalazł się uczeń naszej szkoły-  Mikołaj Skrzypczak, którego opiekunką jest pani Elżbieta Tomys.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!