Ocena potrzeb rozwojowych ludzi młodych

OCENA POTRZEB ROZWOJOWYCH LUDZI MŁODYCH
(uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów) w kontekście prac nad nową Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego.

Szanowni uczniowie i studenci województwa wielkopolskiego!
Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Was do wypełnienia anonimowej ankiety, której celem będzie ocena i analiza Waszych potrzeb rozwojowych w takich aspektach jak: edukacja, praca, życie codzienne. Wyniki analiz posłużą nam do lepszego ukierunkowania działań rozwojowych całego regionu, w tym w dziedzinach istotnych dla osób młodych. Wasz udział w badaniu będzie dla nas cennym źródłem wiedzy, a jednocześnie wyrazem chęci aktywnego włączenia się w prace Samorządu nad opracowywanym dokumentem pn.: Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego.

ANKIETA DOSTĘPNA NA: https://liblink.pl/QtElKugu4H