Akcja protestacyjna

Akcja protestacyjna pracowników i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie trwa od 8 kwietnia do odwołania.