"Godność, Wolność, Niepodległość"

Od początku roku szkolnego nasza szkoła uczestniczy w rządowym programie wieloletnim „Niepodległa” na lata 2017 – 2021. W ramach tego przedsięwzięcia realizujemy Program Edukacyjny „Godność, Wolność, Niepodległość”, na który nasza szkoła uzyskała dotację od Ministra Edukacji Narodowej.

W ramach projektu odbyło się już kilka wydarzeń a ostatnio, tj. 9 i 10 października otworzyliśmy uroczystym apelem i wykładami wystawę historyczną powstałą z prywatnych zbiorów nauczyciela naszej szkoły Pana Sławomira Jureczki (są to unikatowe znaczki pocztowe, pamiątkowe dokumenty rodzinne oraz listy z czasów odbudowy niepodległej Polski). Część ekspozycji stanowiły zbiory Izby Pamięci i Tradycji Szkoły z okresu zaborów, Powstania Wielkopolskiego, początków II Rzeczypospolitej i okupacji hitlerowskiej trwającej podczas II wojny światowej. Niewątpliwą ciekawość wzbudziły mundury i broń wypożyczone od Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym. Splendoru nadał sztandar Towarzystwa Powstańców i Wojaków 1919 - 1923 w Kaszczorze.

Uroczystość wykładami uświetnili: dr Zdzisław Kościański, Pan Sławomir Jureczka nauczyciel naszej szkoły i Pan Maciej Myczka prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym. Pieśni patriotyczne wykonali: uczniowie 4 i 5 klasy ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie oraz laureaci Szkolnego Konkursu Piosenki Patriotycznej pt. „Śpiewajmy Niepodległej” Daria Przybyła z klasy 4E, Marta Żok z kl. 4E z akompaniamentem Szymona Walkowiaka z kl. 4I oraz Zuzanna Michalska z kl. 1 HT. Zaproszeni goście, nauczyciele a przede wszystkim uczniowie naszej szkoły przeżyli wiele wzruszeń i na nowo uświadomili sobie czym jest godność, wolność i niepodległość, która nie jest dana na 100 lat lecz jest zadana na zawsze.