Nauczyciele

NAUCZYCIEL

SPECJALNOŚĆ / FUNKCJA

Rajman Ireneusz

dyrektor szkoły

Hanna Kotlińska

wicedyrektor szkoły

Joanna Mączyńska

wicedyrektor szkoły

Marzena Strugała

wicedyrektor szkoły

Lidia Żok

kierownik kształcenia praktycznego

Balcerek Joanna

wychowanie fizyczne

Bartkowiak Alicja

ekonomia

Bernas Marcin

geografia

Bilska Anna

język niemiecki

Borowczak Karina

język polski

Bredla Magdalena

historia

Broniszewski Marian

informatyka

Cholewa Iwona

logistyka

Dominiak Artur

informatyka

Dziemba Jakub

wychowanie fizyczne

Filipowska Ludmiła

język polski

Glaser Irena

ekonomia

Gmerek Dorota

fizyka

Hanyż Wojciech

wychowanie fizyczne

Häuser Anna

biblioteka

Helbin Tomasz

język niemiecki

Jasionowska Paulina

technologia żywności

Joksch Iwona

język polski

Jureczka Sławomir

religia

Kasperska Natalia

matematyka, informatyka

Kawecka Joanna

język niemiecki

Kazubska Aleksandra

wychowanie fizyczne

Kaźmierczak Andrzej

mechanika

Kaźmierczak Daria

język angielski

Kątna Aldona

język angielski

Kniat Katarzyna

ekonomia

Konieczna Małgorzata

język angielski

Kornatka Piotr

informatyka

Kosiorek-Drzewiecka Katarzyna

ekonomia

Kotlarska Anna

matematyka, informatyka

Kotlarska Irmina

język angielski

Kotlińska Hanna

historia

Krawczyk Dorota

język polski

Krym Anna

język niemiecki

Kryś Kamila

fizyka

Krzyżański Daniel

edukacja dla bezpieczeństwa

Kubaczyk Ewa

matematyka, informatyka

Kubala-Matuszewska Monika

pedagog

Lemański Grzegorz

język niemiecki

Leśnik Agata

doradztwo zawodowe

Lewandowski Marcin

religia

Mączyńska Joanna

ekonomia

Michalska Agnieszka

ekonomia

Mikołajczak Ewelina

język polski

Młynkowiak Wiesława

biblioteka

Naskrent Daniel

psycholog

Nowak Iwona

biologia, chemia

Nowak Anna

język polski, biblioteka

Orwat Halina

religia

Orwat Waldemar

matematyka

Owsianikow Przemysław

mechatronika, informatyka

Paluch Krystyna

matematyka

Pawelska Magdalena

matematyka, informatyka

Pawelski Szymon

wychowanie fizyczne

Pochłopień Joanna

język polski

Poniedziałek Ewa

język niemiecki, język angielski

Raczkowiak Alan

wychowanie fizyczne

Rajman Ireneusz

historia

Reimann Krzysztof

informatyka

Smukała Bolesław

mechanika

Stroisz-Ciorga Urszula

ekonomia

Strugała Marzena

ekonomia, logistyka

Szczeszek Alina

budownictwo

Szymański Waldemar

mechatronika, informatyka

Śliwińska Sylwia

historia

Śnita Tadeusz

elektrotechnika

Tkaczyk Samuel

budownictwo

Tomaszewska-Kujda Anna

język niemiecki

Tomys Elżbieta

język polski

Wajs Paulina

budownictwo

Wawrzyniak Radosław

wychowanie fizyczne

Wawrzynowicz Andrzej

informatyka, mechanika

Wawrzyński Łukasz

wychowanie fizyczne

Wieczorek Przemysław

język angielski

Wiśniewska Katarzyna

biologia, chemia

Wiśniewska Magdalena

biologia

Wojtkowiak Paulina

logistyka

Wysocka Joanna

matematyka

Zaremba Karolina

matematyka, informatyka

Ziarniak Wiesław

technologia żywności

Żok Lidia

przedsiebiorczość, fryzjerstwo