Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich. Organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 r. Została zainicjowana wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Celem projektu jest propagowanie bogactwa polskiej literatury, popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę i wzmacnianie tożsamości narodowej. Ponadto jest uczczeniem jubileuszu odzyskania niepodległości przez Polskę.

"Przedwiośnie" to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego. Wydana została w 1924 r. Jest bilansem pierwszych lat niepodległości Polski zwracającym uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy Polski, ale także na błędy i zaniechania. Książka stanowiła zachętę do debaty nad kształtem II Rzeczpospolitej.
Główny wątek "Przedwiośnia" stanowią dzieje Cezarego Baryki. Urodził się w Baku (współcześnie to miasto w Azerbejdżanie), gdzie przeżył rewolucję komunistyczną i wojnę domową. Przyjeżdża do Polski, ojczyzny swoich rodziców i przeżywa głębokie rozczarowanie. Zamiast "szklanych domów" zastaje ubogą rzeczywistość. Powieść kończy się demonstracją robotników i marszem na Belweder, na czele którego idzie Cezary.

Bardzo dziękujemy wszystkim czytającym, a obecnym za uwagę.
Czytali dla nas:

  • Pan Dyrektor Ireneusz Rajman,
  • Pani Daria Kaźmierczak,
  • Błażej Borka z kl. 3E,
  • Pan Sławomir Jureczka,
  • Szymon Walkowiak z kl. 4I,
  • Julia Przepiórka z kl. 4L1,
  • Jakub Trawiński z kl. 4M.

Nad przebiegiem uroczystości czuwały:
Pani Iwona Joksch, Pani Dorota Krawczyk oraz Pani Joanna Pochłopień.

Ponadto dziękujemy:
Danucie Dopierale z kl. 4I, Bartoszowi Gwiazdowskiemu z kl. 4M oraz Marcinowi Babuszkiewiczowi z kl. 4M za poprowadzenie uroczystości oraz Darii Przymuszale z kl. 4E za śpiew, a także obsłudze za przygotowanie zaplecza technicznego.

Mamy nadzieję, że ta piękna akcja znajdzie stałe miejsce w naszym kalendarzu szkolnych uroczystości.