Matematyczny marzec - edycja V

18– 23 MARCA 2016 R.

  1. Kangur matematyczny czwartek 17 marca 2016 r. godz. 9.00.
    Kangur matematyczny dla zgłoszonych uczestników. Koordynatorem  konkursu jest Pan Waldemar Orwat.
  2. Galeria matematyczna – bądź jej współautorem. KONKURS INDYWIDUALNY!  na wykonanie przestrzennej bryły matematycznej techniką dowolną.  Każdy uczestnik za estetycznie wykonaną pracę otrzyma cząstkową ocenę bardzo dobrą z matematyki, a najlepsze prace zostaną nagrodzone.
  3. Quiz wiedzy o Wacławie Sierpińskim – wtorek 22 marca 2016 r. godz. 11.35
  4. Pobijanie rekordu LICZBY PI -  w zapamiętaniu rozwinięcia dziesiętnego liczby π. Pobijanie rekordu, a wynosi on 301cyfr po przecinku, będzie  w środę  tj. 23 marca 2016 r. o godz. 9.00
  5. „Łamigłówki matematyczne”  – środa 23 marca 2016 r. o godz. 13.30.

Zgłoszenia do konkursów od pkt. 2 do pkt. 5 oraz prace graficzne składamy do 18 marca 2016 r. u pań Anny Kotlarskiej, Magdaleny Pawelskiej i Doroty Franc.

Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody.