LO dla dorosłych

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych  możliwe jest obecnie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, których ukończenie umożliwi przystąpienie do przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dokładnie takiego samego jak w przypadku uczniów szkół prowadzących stacjonarne kształcenie zawodowe.

Możliwe jest u nas również zdobycie wykształcenia średniego w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
 

SZCZEGÓŁOWY PLAN LEKCJI LD 2019/2020 semestr wiosenny pobierz
 

TERMINY ZAJĘĆ W II SEMESTRZE 2019/2020

MIESIĄC

DATA

STYCZEŃ

10.01.2020 – 11.01.2020 egzaminy kl. 2Ld

(początek VI semestru 3Ld)

17.01.2020 – 18.01.2020

LUTY

14.02.2020 – 15.02.2020

21.02.2020 – 22.02.2020

MARZEC

06.03.2020 – 07.03.2020

20.03.2020 – 21.03.2020

KWIECIEŃ

03.04.2020 – 04.04.2020 egzaminy kl. 3Ld

17.04.2020 – 18.04.2020

MAJ

08.05.2020 – 09.05.2020

22.05.2020 – 23.05.2020

CZERWIEC

05.06.2020 – 06.06.2020 egzaminy kl. 2Ld

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W PIĄTEK I SOBOTĘ

 

TERMINY ODDANIA PRAC KONTROLNYCH:

- KLASA 3Ld – do 23.02.2020

- KLASA 2Ld – do 05.04.2020

 

EGZAMINY:

- matematyka, język polski, język angielski/ język niemiecki – egzamin pisemny i ustny

- pozostałe przedmioty – egzamin ustny