LO dla dorosłych

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych  możliwe jest obecnie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, których ukończenie umożliwi przystąpienie do przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dokładnie takiego samego jak w przypadku uczniów szkół prowadzących stacjonarne kształcenie zawodowe.

Możliwe jest u nas również zdobycie wykształcenia średniego w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
 

SZCZEGÓŁOWY PLAN LEKCJI LD 2020/2021 semestr wiosenny
 

TERMINY ZAJĘĆ W II SEMESTRZE 2020/2021

MIESIĄC

DATA

STYCZEŃ

22.01.2021 – 23.01.2021

29.01.2021 – 30.01.2021

LUTY

12.02.2021 – 13.02.2021 

26.02.2021 – 27.02.2021 

MARZEC

12.03.2021 – 13.03.2021  

19.03.2021 – 20.03.2021  (tylko 2Ld)

26.03.2021 – 27.03.2021  

KWIECIEŃ

16.04.2021 – 17.04.2021  egzaminy kl. 3Ld

23.04.2021 – 24.04.2021

MAJ

14.05.2021 – 15.05.2021

21.05.2021 – 22.05.2021

28.05.2021 – 29.05.2021 egzaminy kl. 2Ld

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W PIĄTEK I SOBOTĘ

 

TERMINY ODDANIA PRAC KONTROLNYCH:

- KLASA 3Ld – do 27.02.2021
- KLASA 2Ld – do 27.03.2021

 

EGZAMINY:

- matematyka, język polski, język angielski/ język niemiecki – egzamin pisemny i ustny

- pozostałe przedmioty – egzamin ustny