Akcja Krwiodawstwa

W akcji krwiodawstwa zorganizowanej w Zespole Szkół Zawodowych, w dniu 20.03.2018 łącznie 35 osób oddało krew. Udało się zgromadzić prawie 16 litrów tego życiodajnego płynu.

Wszystkim krwiodawcom, którzy już wielokrotnie włączyli się w akcję organizowaną na terenie szkoły oraz tym, którzy po raz pierwszy zdecydowali się na ten szlachetny krok serdecznie dziękuję. Oprócz tego wielu uczniów naszej szkoły regularnie zgłasza się do punktu krwiodawstwa przy szpitalu.

Dyrektor szkoły – Ireneusz Rajman