Przełom XIX i XX w.

W XIX w. na ziemiach polskich doszło do kilku ważnych zrywów niepodległościowych z powstaniem styczniowym na czele. W ich wyniku Polska poniosła ogromne straty zarówno w ludziach, jak i w dobrach materialnych. Jednocześnie był to okres wzmożonej urbanizacji, znacznego rozwoju przemysłowego, zniesiono pańszczyznę co doprowadziło do powstawania ugrupowań politycznych, które obok haseł wyzwoleńczych, nacjonalistycznych głosiły też hasła społeczne.

Ziemie polskie, pozostające pod panowaniem mocarstw zaborczych, rozwijały się nierównomiernie. Nasze regiony należące do Prus korzystały z ich koniunktury gospodarczej dlatego zbliżały się poziomem rozwoju do krajów Europy Zachodniej. Zmagały się za to z polityką władz, nietolerujących odrębności kulturowej i etnicznej polskich obywateli państwa. Prowadzona konsekwentnie i przy użyciu sporych nakładów finansowych germanizacja natrafiała na opór społeczeństwa polskiego.

Sprzęt gospodarstwa domowegoEksponatami są sprzęty związane z pracami domowymi.

Są to: grzebień do czesania lnu, lampy naftowe, żelazka na dusze i na węgiel, patelnia do palenia kawy, kołowrotek, cep, kierznia.

Zabory - Dział poświęcony Michałowi Drzymale i strajkom szkolnym na naszym terenie oraz działalności wojskowej przełomu wieków.

Galeria: