Powstanie Wielkopolskie

Wieści o wydarzeniach w Niemczech w listopadzie 1918 r. spowodowały wzrost nastrojów narodowowyzwoleńczych na ziemiach polskich co skutkowało powstaniem struktur wojskowych i wykradaniem broni z niemieckich magazynów. Następnie sytuację w Wielkopolsce opanowuje Straż Ludowa a potem Naczelna Rada Ludowa. Sejm Dzielnicowy zebrany w Poznaniu przyjął uchwałę o zjednoczeniu ziem zaboru pruskiego z Polską. Niemcy z tego obszaru opowiedzieli się za pozostaniem w Niemczech.

 W takiej chwili 26 grudnia 1918 r. przyjeżdża Ignacy Paderewski, robi się nerwowo a na drugi dzień – 27 grudnia 1918 r. z powodu bezczeszczenia polskich flag przez niemieckich żołnierzy zaczęły się walki uliczne, przejmowanie niemieckich placówek i rozbrajanie Niemców. Podobnie działało się w innych miejscowościach, aż do połowy lutego. Z oddziałów ochotniczych powstała regularna Armia Wielkopolska z gen. Józefem Dowborem-Muśnickim na czele.

Ostatecznie ziemie wyzwolone przez powstańców zostają przyłączone do Polski.

Do naszej Izby trafiły pamiątki zgromadzone od uczestników Powstania.

Najcenniejsze to mundur powstańca por Kruka z Widzimia. Legitymacje i odznaczenia, zdjęcia powstańców.

O ziemię wolsztyńską walki odbyły się 5 stycznia 1919r. , 11 stycznia o Kopanicę i mimo rozmów w Trewirze walki na naszym pograniczu trwają jeszcze długo.

Warta powstańcza na moście w Kopanicy.

Powstańcy wielkopolscy z Moch zrzeszeni w Kole Bojowników o Wolność (Mochy 1924).

Galeria: