Budowa odrodzonej Polski

Budowanie ustroju nowej Polski nie było łatwe. Składanie Rzeczypospolitej z odmiennie różnych ekonomicznie części było wysiłkiem ponad miarę.

Tuż po zakończeniu I wojny światowej, Polska toczyła walki z niemal wszystkimi sąsiadami, usiłując zająć ziemie uznawane za historyczne dziedzictwo przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. To na szczęście służyło konsolidacji społeczeństwa.

Polska stała się państwem wielonarodowym i wielowyznaniowym z wieloma problemami, które wynikały z aspiracji mniejszości.

Wysiłki polityczne i ekonomiczne władz państwowych nie przynosiły zadowolenia społecznego.

I Kampania 82PP w Getyngen.

Ważną część Izby, stanowi gablota z banknotami i monetami, gdyż poprzez dawne pieniądze przedstawić można losy naszych ziem podczas zaborów i w czasie tworzenia się odrodzonej Polski. Są tu monety i banknoty również obligacje, bony.

Galeria: