Historia szkoły

Najbogatsza część Izby. Wiele pamiątek z początków istnienia szkoły rzemieślniczej jeszcze w czasach zaborów. Są to protokólarz z 1853 r., kronika szkoły z 1919 i następnych lat.

Bogaty zbiór z czasów PRL-u już w budynku przy ulicy Kusocińskiego od 1968 r. przypadający na dyrektora Zygfryda Kutznera. Do pamiątek należą kopia aktu erekcyjnego, akt nadania imienia zasadniczej szkole zawodowej i sztandaru, dowody współpracy szkoły z miejscowymi zakładami pracy i rzemieślnikami.

Dużą część zbioru stanowią dowody (medale, wyróżnienia) działalności dyrektora Zygfryda Kutznera, tabla absolwentów różnych typów szkół w ZSZ w Wolsztynie.

Patron Szkoły – Marcin Rożek

Głównym zbiorem są zdjęcia dzieł patrona w czasach jego życia oraz popiersie Marcina Rożka wykonane przez jego ucznia Edwarda Przymuszały stojące w głównej części szkoły oraz wspomnienia siostry Marcina – Jadwigi. 

Galeria: