Izba Pamięci i Tradycji Szkoły

Izba Pamięci i Tradycji Szkoły została utworzona w 1975 r. przez nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie Pana mgr Floriana Antkowiaka.

Większość eksponatów zebrał Pan Antkowiak wraz uczniami, którzy działali w ówczesnym kółku historycznym. Przekazywali je mieszkańcy ziemi wolsztyńskiej lub zostały odnalezione w ziemi podczas działalności kółka.

Archeologia

Początki działalności człowieka na naszych ziemiach.

 

Więcej

Przełom XIX i XX w.

W XIX w. na ziemiach polskich doszło do kilku ważnych zrywów niepodległościowych z powstaniem styczniowym na czele. W ich wyniku Polska poniosła ogromne straty zarówno w ludziach, jak i w dobrach materialnych.

 

Więcej

Budowa odrodzonej Polski

Budowanie ustroju nowej Polski nie było łatwe. Składanie Rzeczypospolitej z odmiennie różnych ekonomicznie części było wysiłkiem ponad miarę.

 

Więcej

Powstanie Wielkopolskie

Wieści o wydarzeniach w Niemczech w listopadzie 1918 r. spowodowały wzrost nastrojów narodowowyzwoleńczych co skutkowało powstaniem struktur wojskowych i wykradaniem broni z niemieckich magazynów.

 

Więcej

II wojna światowa

O tej wojnie mówiło się już od czasu konferencji paryskiej i waszyngtońskiej. Plan ataku na Polskę przewidziany był na 26 sierpnia 1939 r. lecz Hitler wstrzymał decyzję ze względu na sojusz polsko-brytyjski i odmowę ataku na Polskę przez Włochy.

 

Więcej

Historia szkoły

Najbogatsza część Izby. Wiele pamiątek z początków istnienia szkoły rzemieślniczej jeszcze w czasach zaborów, są to protokólarz z 1853 r., kronika szkoły z 1919 i następnych lat.

 

Więcej