Izba pamięci

Izba Pamięci i Tradycji Szkoły

Izba Pamięci i Tradycji Szkoły została utworzona w 1975 r. przez nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie Pana mgr Floriana Antkowiaka.

Większość eksponatów zebrał Pan Antkowiak wraz uczniami, którzy działali w ówczesnym kółku historycznym. Przekazywali je mieszkańcy ziemi wolsztyńskiej lub zostały odnalezione w ziemi podczas działalności kółka.

Archeologia

Początki działalności człowieka na naszych ziemiach. Znaleziska pochodzące z epoki kamienia a dokładnie neolitu a także epoki brązu i żelaza. Jest to czas od około 9000 – 8000 r. p.n.e. kiedy kończy się epoka lodowcowa na półkuli północnej.

 

 

Przełom XIX i XX w.

W XIX w. na ziemiach polskich doszło do kilku ważnych zrywów niepodległościowych z powstaniem styczniowym na czele. W ich wyniku Polska poniosła ogromne straty zarówno w ludziach, jak i w dobrach materialnych. Jednocześnie był to okres wzmożonej urbanizacji, znacznego rozwoju przemysłowego, zniesiono pańszczyznę co doprowadziło do powstawania ugrupowań politycznych, które obok haseł wyzwoleńczych, nacjonalistycznych głosiły też hasła społeczne.

Budowa odrodzonej Polski

Budowanie ustroju nowej Polski nie było łatwe. Składanie Rzeczypospolitej z odmiennie różnych ekonomicznie części było wysiłkiem ponad miarę.

Tuż po zakończeniu I wojny światowej, Polska toczyła walki z niemal wszystkimi sąsiadami, usiłując zająć ziemie uznawane za historyczne dziedzictwo przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. To na szczęście służyło konsolidacji społeczeństwa.

Polska stała się państwem wielonarodowym i wielowyznaniowym z wieloma problemami, które wynikały z aspiracji mniejszości.

Powstanie Wielkopolskie

Wieści o wydarzeniach w Niemczech w listopadzie 1918 r. spowodowały wzrost nastrojów narodowowyzwoleńczych na ziemiach polskich co skutkowało powstaniem struktur wojskowych i wykradaniem broni z niemieckich magazynów. Następnie sytuację w Wielkopolsce opanowuje Straż Ludowa a potem Naczelna Rada Ludowa. Sejm Dzielnicowy zebrany w Poznaniu przyjął uchwałę o zjednoczeniu ziem zaboru pruskiego z Polską. Niemcy z tego obszaru opowiedzieli się za pozostaniem w Niemczech.

II wojna światowa

O II wojnie mówiło się już od czasu konferencji paryskiej i waszyngtońskiej. Plan ataku na Polskę przewidziany był na 26 sierpnia 1939 r. lecz Hitler wstrzymał decyzję ze względu na sojusz polsko-brytyjski i odmowę ataku na Polskę przez Włochy.

Historia szkoły

Najbogatsza część Izby. Wiele pamiątek z początków istnienia szkoły rzemieślniczej jeszcze w czasach zaborów. Są to protokólarz z 1853 r., kronika szkoły z 1919 i następnych lat.

Subscribe to RSS - Izba pamięci