Zespół Wsparcia IT w ZSZ

Regulamin

Zespół Wsparcia IT ZSZ to grupa składająca się z nauczycieli informatyków oraz wybranych uczniów, powołana w celu szybkiego i kompleksowego rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez użytkowników szkolnej sieci komputerowej. 
Praca uczniów w Zespole Wsparcia IT jest dobrowolna, ale podjęcie się jej traktowane jest jako długoterminowe zobowiązanie. Przynależenie do zespołu przez czas krótszy niż rok szkolny nie jest mile widziane.
 

Zadania pracownika helpdesku

  1. Codzienne monitorowanie pojawiania się nowych zgłoszeń w systemie (system wysyła powiadomienia email).
  2. Możliwie szybkie podejmowanie prac zmierzających w kierunku fachowego i kompleksowego rozwiązania problemu.
  3. Kulturalna komunikacja z użytkownikami.
  4. Właściwy dobór czasu pracy w Zespole Wsparcia IT, tak by nie powodowała ona jakichkolwiek zaległości w spełnianiu normalnych obowiązków szkolnych.
  5. Zespołowe podejście do problemów, których nie potrafi się rozwiązać samodzielnie.
Korzyści wynikające z pracy w Zespole Wsparcia IT
  1. Zdobywanie nowych umiejętności rozwiązywania problemów IT.
  2. Umiejętność pracy z wykorzystaniem profesjonalnego systemu zarządzania zgłoszeniami (OTRS).
  3. Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego pracę w Zespole Wsparcia IT ZSZ. Certyfikat ten będzie podpisany przez dyrektora szkoły. Będzie zawierał opis pełnionych obowiązków i czas pracy w zespole.
  4. Podwyższenie oceny z zajęć informatycznych obejmujących programem nauczania wykorzystywaną w pracy w Zespole Wsparcia IT wiedzę w stopniu adekwatnym do zaangażowania.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Wypełniony formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na członków zespołu helpdesk ZSZ należy oddać nauczycielom przedmiotów informatycznych.